Ślub ceremonia

Chwilą najbardziej doniosłą w trakcie ślubu jest niewątpliwie przyrzeczenie małżeńskie.Dwoje ludzi w trakcie ceremonii ślubnej wypowiada słowa przysiegi małżeńskiej.Podczas ceremonii zapada cisza i padają słowa ślubowania....

Ceremonia ślubna to zazwyczaj trzy kwadranse a dla niektórych wieczność.Warto zatem zaangażować wszystkie emocje oraz zmysły w celu jak najlepszego uchwycenia tych niezapomnianych chwil w trakcie wspomnianej ceremonii.